اقتصاد نفت و تحلیل ساختارها

اقتصاد نفت و تحلیل ساختارهافصل اول: ساختار جهانی نفت الف – تاثیر منحنی ركود و رشد در بازار نفت نفت به تنهایی یك كالای اقتصادی سیاسی یا استراتژیك نیست بلكه این سه خصوصیت را تواما دا چشم انداز مصرف انرژیهای مختلف در دنیا,تراژدی كشورهای تولید كننده نفت به تشكیل كنسرسیومهای نفتی ,اولویتها در سرمایه گذاری نفتی ایران

اقتصاد كلان

اقتصاد كلانهمراه با گسترش تئوری اقتصاد ، به خصوص در دهه های اخیر ، مباحث تئوریك اقتصاد به صورت های مختلف مورد طبقه بندی قرار گرفته است . یكی از مهمترین شكلهای طبقه بندی ای مهمترین موضوعات در اقتصاد كلان ,جایگاه اقتصاد تعاون,نگرش هاى ابتر و نظریه هاى سترون

اقتصاد شهر میانه

اقتصاد شهر میانهمقدمه : اقتصاد شهری ا ز شاخه های تخصصی ا قتصاد ا ست كه عموماً بر حسب نوع و چگونگی شهر ، به بررسی نقا طی ا ز بافت شهر یا منطقه شهری یا خود شهر می پردا زد . ا اقتصاد شهر میانه,شهر میانه

اقتصاد خرد

اقتصاد خردمقدمه : كتاب آنجلو آنجلو پولوس را كه شادروان امیر حسین جهانكلو استادش اقتصاد توسعه، تحت عنوان ((جهان سوم در برابر كشورهای غنی)) (1) ترجمه كرده بود و دوباره پیش اقتصاد خرد,Microeconomics,برنامه ریزی و ارزیابی چند برنامه در ایران

اقتصاد جهانی‌ نفت‌ و راهكاری‌ منطقه‌ ای‌ برای‌ خلیج‌ فارس‌

اقتصاد جهانی‌ نفت‌ و راهكاری‌ منطقه‌ ای‌ برای‌ خلیج‌ فارس‌اقتصاد جهانی نفت و راهكاری منطقه ای برای خلیج فارس در هرصورت عمل كرد اوپك نشان میدهد كه اولاً این سازمان به طور عمده به قیمت حساس است و به مابقی ابزارهای سیاستگ اقتصاد جهانی‌ نفت‌ ,راهكاری‌ منطقه‌ ای‌ برای‌ خلیج‌ فارس‌,اقتصاد نفت‌ ,اقتصاد جهانی‌ نفت‌ و خلیج‌ فارس‌

اقتصاد ایران

اقتصاد ایران1-1 مقدمه اقتصاد ایران با وجود دارا بودن پتانسیل ها و ظرفیت های قابل توجه، با چالش های مختلفی روبرو است. برخی از ظرفیت های مهم شرایط فعلی كشورمان عبارتند از: 1) اقتصاد ایران,Iran economy,بررسی علل عمدة مهاجرت,رشد جمعیت در ایران

اقتصاد از نظر قرآن

اقتصاد از نظر قرآننظری به اقتصاد اسلامی: كسانی كه فكر میكنند مسئل زندگی از یكدیگر جداست و هر چیزی یك مرز و قلمروی خاصی دارد و هر گوشهای و قسمتی از زندگی بشر به یك شی ءِ بخصوص تعل اقتصاد از نظر قرآن,اقتصاد و قرآن,رابطه قرآن و اقتصاد,عدالت در فعالیت‌های اقتصادی,اقتصاد در پرتو تزكیه,نگرش قرآن به ثروت,موانع تولید و رشد در قرآن

اصول و مقدمات تجارت الکترونیک

اصول و مقدمات تجارت الکترونیکمقدمه: - تولید کننده یا فردی که کالا را تولید می کند.چنین فردی باید فروشنده نیز باشد چون مجبور است کالای تولیدی خود را به خرده فروش ، عمده فروش و یا حتی مصرف کن اصول و مقدمات تجارت الکترونیک,تجارت الکترونیک,مقدمات تجارت الکترونیک,اصول تجارت الکترونیک